สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่ง ที่ 032/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารการสอนเพื่อพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ศุภร แท่นแก้ว

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี