สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้นอกสถานศึกษา สถาบันกันตนา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนรู้นอกสถานศึกษา สถาบันกันตนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมโดย ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2-3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ คณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ และอาจารย์นท พูนไชยศรี รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันกันตนา ได้ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและอาจารย์ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเข้าเยี่ยมชม บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่อาคารสำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในด้านการจัดการธุรกิจบันเทิงและดนตรี โดยสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ดังนี้ เริ่มจากการฟังบรรยายสรุปภาพรวมองค์กรของบริษัทในเครือกันตนาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และให้ข้อคิดกับนักเรียนในการสร้าง content รวมถึงแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนากับความรู้ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยทางคณะ ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพทั้งหมดผ่านตัวอย่างผลงานภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศในห้อง Screening room รวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตงาน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นกระบวนการหลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับด้านเสียงทุกชนิดในภาพยนตร์และสื่อบันเทิงอื่น ๆ โดยรับชมการสาธิตการสร้างเสียงประกอบในห้องสร้างเสียงประกอบ (Foley) และชมกระบวนการทำงานในห้องผสมเสียง (Sound Mixing) ใช้ในงานผลิตเสียงให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในระดับโลก และจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมสตูดิโอถ่ายทำของบริษัท กันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับการถ่ายทำรายการประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ได้สร้างเสริมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนให้กับคณะนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ และยังเป็นการให้บริการวิชาการของสถาบันกันตนาที่ได้มีการทำข้อตกลงเซ็น MOU ของทั้งสองสถาบันได้เป็นอย่างดีต่อไปอีกด้วย

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี