สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่ง ที่ 070/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี