loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วันนี้แล้ว!! ขออเชิญร่วมคัดเลือกและเลือกซื้อหนังสือในงาน “CDTI Library Mini Book Fair ครั้งที่ 6”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปร่วมคัดเลือกและเลือกซื้อหนังสือในงาน "CDTI Library Mini Book Fair ครั้งที่ 6
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา"

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566
เวลา 8.00 -16.30 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ 

พบกับบูธจำหน่ายหนังสือชั้นนำ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ เอ็กเปอร์เน็ตบุ๊คส์ ดวงกมลสมัย เป็นต้น

 

ระดับปริญญาตรี