สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี นักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดี นักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ
Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023 ในงาน “THAIFEX – Anuga Asia 2023” 

เมื่อวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ ครูประจำสาขาอาหารโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารระดับนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023 ในงาน “THAIFEX – Anuga Asia 2023” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับผลการแข่งขัน และรับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

1. นางสาววธุสิริ จับมณี นักเรียนระดับชั้น ปวส.1
คว้ารางวัล Gold ในรายการ Main course plant based ที่คะเเนน 90.3 คะแนน
คว้ารางวัล Silver ในรายการ Noodle and rice ที่คะเเนน 80.3 คะแนน
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ Classic Thai Cuisine ที่คะเเนน 75 คะแนน
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ AEC cuisine ที่คะเเนน 75 คะแนน
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ Pasta ที่คะเเนน 72 คะแนน

2. นางสาวเบญญาภา วิจิตรบรรหาญ นักเรียนระดับชั้น ปวส.2
คว้ารางวัล Silver ในรายการ Asian Curry  ที่คะเเนน 80.7 คะแนน
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ Main Course Beef ที่คะเเนน 77.3 คะแนน

3. นายณัฎฐภูมิ กระแสร์ฉาย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ Main course plant based ที่คะเเนน 76 คะแนน
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Classic Thai Cuisine ที่คะเเนน 67 คะแนน
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ AEC cuisine ที่คะเเนน 65 คะแนน
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Asian Curry ที่คะเเนน 64 คะแนน
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Noodle and rice ที่คะเเนน 62 คะแนน

4. นายณภัทธ เลิศสินธุ์ภักดี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
คว้ารางวัล Bronze ในรายการ Plant base ที่ 70.6 คะเเนน
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Classic Thai ที่ 64 คะเเนน

5. นายพรินทร์ธร เครือแก้ว ณ ลำพูน นักเรียนระดับชั้น ปวส.1
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Pasta ที่คะเเนน 66.7 คะแนน

6. นายธนะสรณ์ ศรีสิยวรรณ นักเรียนระดับชั้น ปวส.2
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Asian Curry ที่คะเเนน 66.7 คะแนน

7. นางสาวชมพูนุท พุฒิชาติ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1  
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Main Course Plant Base ที่คะเเนน 65 คะแนน

8. นายพลวัต อรัญยถาวร นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 
คว้ารางวัล Diploma ในรายการ Main Course Duck ที่คะเเนน 61 คะแนน

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eon4UFs3D09OmMggK0c6x5oBjTAaWKTxaLhUYlCDTnY1dQ?e=0FgaFl
https://fb.watch/kWFuWhibXz/?mibextid=6aamW6

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี