สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี 2 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตัวแทน ๔ ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยจาก “Thailand Culinary Academy 2023”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดี 2 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตัวแทน ๔ ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยจาก “Thailand Culinary Academy 2023”
คว้า 2 รางวัลคะแนนสูงสุด 1 รางวัลรองชนะเลิศ พร้อม 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 Chef Aek Charrttrakul (Team Manager), Chef Kamput Na Takuatung (Assist Team Manager) and Chef Surasak Charoenchane (Thailand Team Coach) เชฟไทยรุ่นน้องเป็นผู้นำทีม Thailand Culinary Academy ในการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแทนประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคน เชฟรุ่นเยาว์เป็นผู้นำเชฟรุ่นเยาว์อย่างแท้จริง โดยได้รับผลการแข่งขันและรับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

1. นางสาวเบญญาภา วิจิตรบรรหาญ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวส.2
คว้ารางวัล Gold Medal ในรายการ Fish Seafood 
คว้ารางวัล Silver Medal ในรายการ Meat /Poultry / Game
คว้ารางวัล Silver Medal ในรายการ East & West Fusion

2. นายพรินทร์ธร เครือแก้ว ณ ลำพูน นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวส.1
คว้ารางวัล Silver Medal ในรายการ Fish Seafood 
คว้ารางวัล Bronze Medal ในรายการ Meat /Poultry / Game
คว้ารางวัล Bronze Medal ในรายการ East & West Fusion

ทั้งนี้ทางทีมงานขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ครัว
และพื้นที่ครัวทั้งหมดสำหรับการฝึกซ้อม Thailand Culinary Academy จนประสบความสำเร็จครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Epjf0oe44GJFkGYsG9N9pd0BPn3-18B-4oaC4X9XID-Wlg?e=4ixGJN

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี