สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

image 750x 6479af0616474 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาตรี) โดยมี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี โดยนักศึกษาใหม่ได้ทราบทาบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน พร้อมพบอาจารย์ประจำคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในการแนะนำหลักสูตรเบื้องต้นและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 จากนั้นร่วมกิจกรรม Gen ใหม่ ใน GenEd พิธีจัดขึ้น ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuUYAzYWeGRNtO_rY5wdc6QBE06f2QbGFGnS8d643dLBSw?e=WbDxKB

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี