สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนตำบลหนองพันทา

image 750x 648a77df908a1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะทำงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เรื่องการทําบรรจุภัณฑ์ การตลาด และมาตรฐานการทำน้ําพริกแจ่วปลาร้า น้ําพริกกากหมูทรงเครื่องและน้ําพริกปลาป่น ในวันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

​​​​​​​คณะทำงานในโครงการ
1.อาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา
2.อาจารย์ ดร.ตฤษณาโสรัจจ์
3.อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
4.อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี