สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

​​​​​​​ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนตำบลหนองพันทา

image 750x 648a77df908a1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะทำงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เรื่องการทําบรรจุภัณฑ์ การตลาด และมาตรฐานการทำน้ําพริกแจ่วปลาร้า น้ําพริกกากหมูทรงเครื่องและน้ําพริกปลาป่น ในวันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

​​​​​​​คณะทำงานในโครงการ
1.อาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา
2.อาจารย์ ดร.ตฤษณาโสรัจจ์
3.อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
4.อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี