สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมโครงการ 5 สมรรถนะหลักสำหรับผู้สอนในยุคปัจจุบัน

image 750x 649159432853a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสมรรถนะที่ 2: เทคนิคการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน ภายใต้โครงการ 5 สมรรถนะหลักสำหรับผู้สอนในยุคปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอน (PSF) โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี อาจารย์ และครู เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และรศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ พร้อมทำกิจกรรมเวิร์คช้อป จัดขึ้น ณ ห้องเทพรัตนพิยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี