สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับวิทยาลัยอาชีวะกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. Miss Shasha Luo ผู้ประสานงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายชัยวุฒิ บุญหาญ ผู้ประสานงานจาก บริษัทวีนัส จำกัด และทีมงาน เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผศ.ดร.สันทนีย์  ผาสุข) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และรายละเอียดหลักสูตรระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับวิทยาลัยอาชีวะกุ้ยหยาง Guiyang Vocational and Technical College ณ ห้องประชุมสภา ฯ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี