สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล จำนวน 100,000 บาท เพื่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำไปใช้ในการสนับสนุนการศึกษาต่อไป ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี