สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้ปครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในโอกาสเข้าชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และรับฟังการแนะแนวหลักสูตรของสถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhMG4TFqAL1Ln5QFDvYR8VcBngJj_1ulp2rhksrQS-KQUA?e=l2YejX

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี