สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง หารือทางวิชาการ และเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

image 750x 649273ca5a5b2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง หารือทางวิชาการ และเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอริยะ กาญจนศิริสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสีตบุตรบำรุง พร้อมคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สันทนีย์  ผาสุข) และดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคาร 605 และอาคาร 611- 612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtlVGTdy-r1FneD1wsEjkjIB-6uzkU34P5Q2iwL1rzBLcg?e=WzcfRJ

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี