สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะ JICA

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับและหารือกับ Mrs.Mariko Imamura Ms.Sato Hiromi นางสาวชนัตตา ภิบาล จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และนางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองประธานกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์  คณะที่ ๒ กรมการท่องเที่ยว อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าบันทึกเทปการจัดการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 3877 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะ JICA 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี