สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองTachikawa กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

image 750x 64abb7afa7bcb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองTachikawa กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสถาบัน Tanaka Education Group (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Sister School Agreement โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารระหว่างสองสถาบัน โดยทางคณะครูนักเรียนและโรงเรียน Kokusai Confectionery College (KCC) สังกัดสถาบันTanaka Educational Group (TEG) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำซูชิ ขนม choux cream เมล่อนปัง คาเรปัง มันจูไส้ถั่วแดง และเข้าร่วมพิธีซาโด (พิธชงชา) ในการนี้คณะครูและนักเรียนได้สาธิตการทำอาหารไทย เมนูผัดกะเพราไก่ ลำไยลอยแก้ว และการแสดงมวยไทย และรำวงมาตรฐานอีกด้วย โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงลงด้วยมิตรภาพและความประทับใจของนักเรียนทั้งสองสถาบัน ฯ ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnrnK1EipdlFnYLI85YPAFEB6YoTvg5_LdIGhvvV_l16AA?e=icyxaR

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี