สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​​​​​​​​ศึกษาดูงานศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปฏิบัติการใหม่ พ.ศ.2566) สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และบรรจุวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 6135 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
​​​​​​​​​​​​​​ศึกษาดูงานศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน 6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี