สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

image 750x 64ad2423d64ca 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการสืบสานและอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย จึงทรงให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้น เพื่อให้เยาวชนสามารถซ่อม สร้าง เครื่องดนตรีไทยได้ การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา และ คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยนายภัทรพงศ์ พรมพินิจ นักเรียนทุนของมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และนักเรียนทุนคนแรกของประเทศไทยที่จบสาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าคารวะพร้อมมอบพวงมาลัย และแบบจำลองฆ้องวงเล็กฝีมือนักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ก่อนเดินทางไปเป็นครูอาสาสอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์) และทูตวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การรับมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ehwv5PozAjBNnf1ep7jh9L0BiTyuXiN-Wn4gNd_E9xFmsg?e=iAc6XL

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี