สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายพระพรวันคล้ายวันพระประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายพระพรวันคล้ายวันพระประสูติ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายแจกันดอกไม้ การ์ดถวายพระพร และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnQ5ldTL5IBNpgNJrDKGIWgBRPvDQ4Qv3KXZEFbhuOdU9w?e=u4X9Zb

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี