สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ติดตามดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต

image 750x 64b0f6b3b975c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการที่ปรึกษา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และผู้สังเกตการณ์ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการดำเนินงานของสาขาวิชาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จากนั้นเข้าชมโรงปุ๋ย อาคารเรียน และลงพื้นที่การเกษตร พร้อมรับชมการใช้รถแทร็กเตอร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี