สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบัน

image 750x 64b4c1e0d02dc 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบัน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ โดยมี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธี การนี้อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหอพัก จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางโพโอมาวาส ทำพิธีสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน จากนั้นเจิมอาคาร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณหอพักเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หอพักนักเรียนนักศึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpvexfPojQtDlAQW-06EChMBuFrQ6-AIn3cuhlerTXbn_g?e=wLXcdO

ปภาภรณ์/ข่าว
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี