สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษวัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีนสู่ไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

งานวิทยทรัพยากร ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีนสู่ไทย” เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหารเส้นจากจีนสู่ไทย บรรยายโดย อาจารย์รมิดา พรหมสุเนตร หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการบรรยาย โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วม กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

   สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี