สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIคณาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ถวายการอบรมแด่สามเณรจำนวน 30 รูป ณ หอประชุมวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)  เพื่อเรียนรู้การใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้โปรแกรมทำงานที่สร้างจากบล็อคคำสั่ง การเขียนโค๊ด เพื่อนำไปต่อยอดทำโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566  

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี