สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หารือความร่วมมือทางวิชาการกับนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะ ในการส่งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ร่วมถึงความร่วมมือทางวิชการด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 6661 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
หารือความร่วมมือทางวิชาการ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
IMG 6626 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
หารือความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี