สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หารือความร่วมมือทางวิชาการกับนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะ ในการส่งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ร่วมถึงความร่วมมือทางวิชการด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 6661 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
IMG 6626 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี