สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา ปีที่ 13 พร้อมร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน จากนั้นเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการและพิพิธภัณฑ์ Kantana Film Lab เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันกันตนา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnKyI1UMGYVJq0UOal_IeSgB6R8EqJyX3b90IKmWfH_SyA?e=8WFRbC

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี