สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมมารดา ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

image 750x 64ba3b2e05d12 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมมารดา ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่ซิ้วฮั้ว แซ่อึ้ง มารดา ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาพิมานมาศ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkuNhqhe0eJEt0G2Soouzu8BTVGyoLU5-En9qyYPyTxTqQ?e=crX9IM

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี