สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมกลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

image 750x 64c28e42d215b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมกลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมกลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ และการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา บรรยายโดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมการอบรม และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีร่วมแสดงความยินดีที่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Emi_PqJW1n9BjiEk_t5fvNQBE0z8Do2N2fSUd5Qj-AlgQw?e=F1oFGd

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี