สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ บัตรถวายพระพร

image 750x 64c292fddbf95 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และผู้แทนบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ บัตรถวายพระพร และเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารรับรอง พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuK64wkiIp9AkhKU0zAnYvsB_xkGhW52Go2pelr_mD3UOQ?e=NCRNxe

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี