สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่2 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการเข้ามาศึกษา ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ในการสร้างอาชีพและชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่แตกต่างในการเข้ามาศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal 9YbPXRfWd4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0lhEb2MGwR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Abt0VUSo1J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wsi8Fb8ZGD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tjwYUIz9bz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cfS1LEOWCi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KuEdNKieS7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal scqPrXCCGh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qwaeb0hgMM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3c5HPkt6yg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FSqZVLnSXO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l6TXOF74Vv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YX0Xsn8etr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal muAqC0cbsK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rp536nMnoj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nl6iKJskZT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ewNgWvfzEe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SMdpQFQSIF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I9ujkjWORX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5vVLH2rjRY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iopOk9QsMs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aBkOFQmwOu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IphCWm5ces สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mat7lRSNSC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ym57ChjdCt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี