สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว รุ่น Dell opx 775 จำนวน 25 ชุด เพื่อให้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดานำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้รับมอบฯgal ghNNqZ74FL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qtZnVWjOao สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OX2O1VyesV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IU5faWyGvV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kieBAbTJhb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uyF72F7OzV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J4Si2QIFZd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZpHWfASjTn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KY97uBYZJG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี