สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินพิธีเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00น. สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ

ในการนี้ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาการเรียนการสอนสถานในเครือจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่า 5,502,888.90 บาทสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3RjAZ3cXjI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3l8fNTFKXi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bSnjoANvRl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AsnkSyLHEP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี