สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม Learning Express

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรม Learning Express ในวันที่ 4-17 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนผ่านกระบวนการคิดแบบ Design Thinking
ในการนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาและหาวิธีการแก้ปัญหาชุมชนทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผัก Hydroponics 2. กลุ่มกระยาสารท 3.กลุ่มปลาอบแห้ง ตลอดจนทำกิจกรรมworkshop ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาgal ePKBIniVm4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mtkECmi8m0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DhSSAbDF56 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4lMhEQhn7q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iIHjESkQsE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8SCr1woNpe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LQgKoHj00A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3N3v15o13N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mRuE24FXPm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QylfPFBq5n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O0gY4lir8k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0eyvNOj1Gz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6W5Spgqaq1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c1MvWHX4Eu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OAez3fFyOI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TXvQMpliiG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NuritmdqFj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jl9jHtq68V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QTVA9zJp68 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tUN1AKVBHv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UE4cq44n03 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rAKLVvOZUW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HMR6sgdQC2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GF7wVACdkT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ulzSzXhAUJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zdU1LYbvAi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hz3YfAcNnD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cb0HGtRist สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal syUfXt5Pkj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 18PYM0yno4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rhwnbykt23 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QGfCRXnbZa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0UDUhPdgjg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m2sB9TQrIN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KDI0vpf1aG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ivNvEUq9D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XTyRdoShgH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wMJ6PeBuqy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2crmSftrWg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8C12aNl59q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VniNqIGd1w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5SAC25a43M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี