สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานตลาดนัดไอเดีย ณ บริเวณอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมงานสิ่งประดิษฐ์ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ช่อง 3 บริเวณอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tj71jWhAHK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GJqg2YBuR7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Or2BGVIfhs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8gbhvAoyqj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1R9loQUTF2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UpP22dlPAs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OtQhQ7QaWF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VzbRiVRpmG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYSDFYThXL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nrrr4W6pqC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี