สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ อบรมเทคนิคการถ่าย

การประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย
ภายใต้โครงการ อบรมเทคนิคการถ่าย
หัวข้อ “แชะ!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like”
จัดโดย ชมรมสื่อสารและสื่อพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ประธานชมรม นายชยานันต์ ชุติธสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในการมอบรางวัล หัวข้อ “แชะ!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

รางวัลที่ 1 นายสหรัฐ กัลป์สุทธิ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ชื่อภาพ ….วิถีที่ผูกพัน

รางวัลที่ 2 นางสาวอัยรินทร์ ดิลกศักดิ์โกสิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอาหาร
ชื่อภาพ ….สงบ

รางวัลที่ 3 นางสาวพิชญาภา พัธโนทัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอาหาร
ชื่อภาพ ….สยามเมืองยิ้มสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hJc7dMXdvs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vAkWS8j7sw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KLoLfnD9o2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T12mijtgEZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qsInHBvL5l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 46LvYVkbha สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YpE9kt2yNm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6gchIZHTTm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3kJ9BRbbFB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d1pEk9hti6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SrnpkK5wu6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี