สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมประชุมนักศึกษา (CDTC Assembly) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

นักศึกษารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสนนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะ” โดยอาจารย์ สัจจาวุฒิ รอดสำราญ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาgal Y0fRejhGl4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZFeSiXmQni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HZdji8cNjL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bRDqKyOWfd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี