สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะโรงเรียนเสริมทักษะโรสมารีและคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา Mrs.Rose Maria Wanchupela ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมทักษะโรสมารี่และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี
ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี
ดร.ชนะวัฒน์ยุนนาค รองอธิการบดี
และคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal XNgV75VnU2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ldbuUIdHLO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q9Ob0Bqrhl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TDOkweijLS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a9MOwBrynF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zH6SrAeBbK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FQamtRlA65 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJeQ9jbICY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UDZwlz45Hu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLZVgz9zjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MoHsRZ2oXw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ODhuAY6IVH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nbUl9L8JXM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Uydj4yRYis สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ieMuuNIiqA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี