สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผู้บริหารทางสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนฯ

ทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดย
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี
ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal Go7VttiEDs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KgC11lkr4X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fUYyK3IKAm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YNczjiCfnj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vG0GTNepNm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nMsr1eHLF8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xjfehg6d7h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OeC5SogGEv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jVKNgTJjiV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WJRmkvybgm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6kXpbLs6Qk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iYEge8AOjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jOabAk6O3S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AMglLDTls7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rkGWevtRml สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8EZ9tfnY64 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LvCfqQDBBJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ERNn01uYsV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal joGZzc482Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pn2TGMjTUy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YF7Wl5Rs8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vkunTGSUsI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PMetDiPrBH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yaQHgeXoau สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cjTrzjChCZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QXP688l0gI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZLroEQYmJM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wqr8m0Z8Xu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zemh9jVVAh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J4Tp47mghm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal irRIlo0f5b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oHUzpQ4fwi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Qy86F3Ti5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LF1iA62PNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kyn5SP1t7c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mtpCiNr5FD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oJLIAVMBR0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rD9BrcQ3WT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K050M2yrtB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6mJ3HWyZmI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0nQQHEVTtF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BYcZB1kWpe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E8syHEvYlW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hJpycX2OhV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HsR36SpfSZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dnLiYknhHv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XEnYjQE7Qs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rRQOkJnPbi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QrfwTjcMJU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oUJMg5goyY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UFqTaEE3ue สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9uvISW4mGG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี