สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“งานจิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด “งานจิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ” ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคุณสิริกิติยา เจนเซน

ในการนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน นำคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ครู นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้มีความจงรักภักดี ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. เส้นทางเดินมหากุศลในครั้งนี้โดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดากำหนดการ เริ่มต้นเมื่อเวลา ๐๕.๐๐ – ๐๕.๔๕ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณถนนศรีอยุธยา ข้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และอาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

เวลา ๐๕.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึง อาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ด้านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง อาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ด้านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จฯ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ประธานจัดงานฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงเป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ทรงนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และเสด็จฯ ไปทรงตัดสายมาลัยเพื่อเปิดงาน “งานจิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ”gal 8Y2MSVktQJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gnnjafevI4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e8IISvVEal สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MJkaJ1Rccp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal efNT7Us80J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JFXrJkgdqz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jUqmS4i6XV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 460F3r2vfp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DvX8U8ZHde สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal muG4zl8p5u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e4I5E4PKle สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TrQ4pF6PGj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ocuGFLkmvA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z8itgEGJg7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c4vHLat5wY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VYES6z06ge สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SDRAlJ6hog สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D2w4FszKpz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jr72XejvbO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CsAatVfr0l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G1AWrmsNmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8US67qIul8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOuXRrcaWn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bMc1AJqhfC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Zgy3W0CHq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t834iwZyXZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DfrDVu5XZk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GZ6J4pf3Xd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tRaYO2p1cm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal agH3nPu5jP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lA9LW2Pf8M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qDtKNdLFpY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bUu8ldsCqS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5MPNwoGwc5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี