สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรม Big Cleaning Day

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้าวังปารุสกวัน วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vlcXNvziQK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uvPDGdJosc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vumgPpn2ts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yoTXEF8r6t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G5bukE5X8r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r3BbMo0Lr4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NqHTkLoK4k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H2sriCvlak สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Gs1OWBa8u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HSVAqZP760 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 883bEmE9we สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal momyl93VsT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sX8ao6Iesj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TgJINPZ33S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yu4ssJ8Abe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DhOetACtm4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EWztzfHjEa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9SK1q5fyjV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eyeWTPta1a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zgJg942yP6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rDPw5hgdSr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pm5U4uqiWG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SyIkAwhcHq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AJ2wjsv9AB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี