สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ทำบุญ ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZVRGzLH8jV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ynytL2LQmn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oSKk37d44M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lOoDz3G324 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wti7mIRkNE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 14UyB1rAqm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hnH4sPsypr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ekLhAITD4X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9AM48o6AYw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7EogLbNql4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uMaTpJX5NZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4mUnth5kBT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ch97MwF9gX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IZc8Igku5m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pYDFWPAGOC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a2kVjUEcyI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TD4Hpvergf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jYHDT0yyd7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี