สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษการจัดการการขาย

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการการขาย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนเสริมสร้างองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงษ์ บูรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรพิเศษ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 21/04/60gal sc5loY4ZaH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TUvkQpjS4D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GzSbTJBcCF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E0lhAkOB4l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f4spMChWFY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2XKkUqKZH2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MMNeczQtww สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T6iWGq5hhg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี