สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามถวายพระพร

พุทธศักราช 2560 เป็นมงคลสมัยที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา 13 กรกฎาคม 2560
ดร.ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ดร.สันทนีย์ ผาสุข
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ปภาภรณ์/ข่าว
13/07/60gal cSmLzHG6db สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7nMcyN0peP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vRwOmJlU1Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CN1d54Z28v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e7lglqklts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y8sncwcy1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i955mETm37 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R25b1NQqPR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bQEye25XSU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2FjplPbA1I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kmP34PmuvK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H9moowIQPq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ikIP85zu0B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ldIIZipGoD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี