สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเล่อซาน แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเด็นความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเล่อซาน เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับวิทยาลัยเทคนิคเล่อซานเปิดสอนหลักสูตร 3 ปีเชี่ยวชาญการสอนในหลักสูตรการพยาบาลและอนามัย การเงิน การท่องเที่ยว ช่างซ่อมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเล่อซานให้ความร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ทุน ในสาขาอาหารเสฉวนและพาณิชกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปภาภรณ์/ข่าว
8/11/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี