สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสำคัญในวันนี้

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พาตัวแทนคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา( สายวิชาชีพ) และโรงเรียนจิตรลดา. เข้าร่วมงาน และรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในงาน”วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารวิศวกรรม 100 ปี จุฬาฯgal vMSrzQuf6S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lj8g7yyC7S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0d3ihFRwT6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี