สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรด้านมาตรวิทยา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี