สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายบัตรอวยพร ดอกไม้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าวgal MqlZwPR52E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี