สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยในกิจกรรมช่วงเช้ามีพิธีกล่าวคำอาเศียรวาท นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และในช่วงเย็นมีกิจกรรมเดินขบวนรวมพลังของนักศึกษาบริเวณสนามกีฬาสนามเสือป่า นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ นิทรรศการการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และมุมอ่านหนังสือ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RXfYIwgzSn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BOj0zAjo5k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6XlugsJpsG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oy3IzCiS0n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BW0NSIDwE3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VlQONOiJci สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v8TcmF8zAl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P8VZMKpShg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal esTSjbfHKb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal avPIL0PamF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EqCOOuAXwh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tH99kYPk9W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JLnaQKnUWK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5cFCOqEfwC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QsALBtpvvV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ci8bqUgutD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oXJNRQTI2R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U4crdY9iqp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1eLdc65ORm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eEr4nc4cnr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1kHeMVdVdD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rwIko1vEJg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal scz8M43ymq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BImFAcUCft สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WeS49wQgdd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z36LgiRm6I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DjMiVAIAQf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal krjfJmNhNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VAtfQcBDup สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ajnj6f90Xc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4fM0jbM7Ys สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zbOuaBeAtw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mn4BIJ8R7y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HiFzvVMhmi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ps9GwOlVNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dBkeodW2JB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5JJfT3dIom สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ck9nSM81HM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ZYebo9rTC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jlZMAPZctt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A09tdv9l5J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3nHPGDqpdh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JIimHW4SqO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iB7UDL7Hn1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gucYkSBLhP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s4wCK2q6Xe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c0DYDIauKo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JKC1Dc3BUp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GeV3pMOMGK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5iV9TET1v0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SvwshmIZCS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jQMD4bQ1dz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dVScgcMqvy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rkim3taGV1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w6WFzaaIvg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PHYgzJPXlF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EZ51EGdzjt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WlKeINISuD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal StqQICfR38 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mPeNFWpVNt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RcSsYuVn0r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DUiTz2XImY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5OYVDLJVuV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2VfFJ49j1F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RGbWIQDVpW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BkERimozWg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 11pKgiOu1c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4iC1LGDYua สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DvzcaUFyXt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YHqRLzoCQB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TN0soljgg2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2cg3EFpYWF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี