สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของนิสิต และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น ปภาภรณ์/ข่าวgal Ict2E7Ejcq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6swP347ich สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IBqnLYSQqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VR2WVtlrp9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZbjrEBF5MK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UpCv7piwga สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Tssheqa4Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eaZ7nrvp97 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี