สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัย เข้ากิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ กินผักผลไม้ดี 400 กรัม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal GCavsS0jZR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z52ScK650F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dwPYDQdd69 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8fPQIuR6Qb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vHNWoVr3YD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ds10iFM3LA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DqHmBn8u7t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YQ5q1A2uGZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yJ3qijUpPG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C5rOCAFgdp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5k9hEjmntV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4scsf08htc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aqK71fzgW6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zgwPrC5ZUr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IUWAusfHwp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VL4XZmb6kB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HWrH8uE2cN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kMcw8QEDKN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BzRyfu7wLX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 55GCV8f079 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q3Y0lCkH0N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DGqNbSGbcF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bUSzvEc4ao สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q2j6HdTfzO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rgjc10r12b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H7IaFLTKl4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LGRQ6Sq8m6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sXWGEG68IP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JFNIG9l0Rl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lboBMCyvcv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vz4jpdLkF0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0sRVme7gJA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eNWFCzghQt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F2cmE7uT8B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2HmPELL6OJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U7fejheLih สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T9HMuq7yoA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QNdGJqu1J2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eNoNNF1t3n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pX3qYl6KoS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3fKCD5hNjZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ou2ehd6Xpj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2BzZhdGnlo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MvgAeWJzWA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WMznlF9dH0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GUVTmbUusn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี