สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระลานพระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี