สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบประกาศนียบัตร

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานมอบประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ ปี 2561 ในโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)gal VcJLlXGAWD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี